Bitefight

המאבק בין ערפדים
ואנשי-זאב מתחולל כבר במשך מאות שנים.
זה תפקידך להחליט מה יהיה גורל קרב זה!

שחק עכשיו בחינם!

שוטט ברחבי העיר
וחפש אחר קורבנות חדשים.

חמש את עצמך כדי שתוכל להביס
את אוייבך.

בנה מבצר לא יאומן
עם חבריך.